STATISTIKY


Minimální mzda
Výše hrubé minimální mzdy od 1. ledna 2007: základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. (zdroj: www.mpsv.cz – 14.1.2010)

Průměrná mzda
Ve 4. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 25 381 Kč, to je meziročně více o 8,3 %, reálná mzda vzrostla o 3,4 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 8,7 %, reálně o 3,8 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 6,8 %, reálně o 2,0 %. Za rok 2008 vzrostla průměrná mzda o 8,5 % a dosáhla 23 542 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,1 %. (zdroj: www.czso.cz – 9.3.2009)

Minimální mzda v EU
Minimální mzda - srovnání některých evropských zemí s Českou republikou (údaje k 1. lednu 2007, v €): Lucembursko 1570, Irsko 1403, Velká Británie 1361, Holandsko 1301, Belgie 1259, Francie 1254, Řecko 668, Španělsko 666, Malta 585, Slovinsko 522, Portugalsko 470, Česká Republika 288, Maďarsko 258, Polsko 246, Estonsko 230, Slovensko 217, Lotyšsko 174, Litva 172, Rumunsko 114, Bulharsko 92. (zdroj: www.spotrebitel.cz – 17.7.2007)

Počítačová gramotnost
74 % lidí v produktivním věku (18 – 60 let) v České republice neumí pracovat s počítačem (zdroj: TN, ČT1, 21.5.2005)

Počítačová gramotnost v ČR dosáhla 70 %
Zhruba 30 % Čechů stále není schopno ovládat počítač, ukázal výzkum agentury Median. Velký rozdíl v počítačové gramotnosti je vidět především v porovnání různých věkových skupin. Zatímco v rámci 12- až 15letých neumí s počítačem pracovat jen 3,4 %, ve věkové skupině od 25 do 34 je to už 15,9 %. V rozmezí 45 až 54 let ovládají PC zhruba dvě třetiny lidí. V nejstarší sledované věkové kategorii od 65 let a více dosahuje počítačová gramotnost jen 20 %. Se znalostí počítače jsou na tom celkově lépe muži než ženy. (zdroj: www.itbiz.cz, 21.9.2009)


©   2006 Centrum Dynamik
Všechna práva vyhrazena