Často kladené otázky

Co je to podpora de minimis?
Podpora de minimis (= drobná podpora) je jednou z forem veřejné podpory, povolené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
v rámci výjimky (č.j. VP/S 79/04-160 ze dne 28. dubna 2004). De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podrobnější údaje naleznete také na: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-podnikani/verejna-podpora-a-de-minimis/1000503/45175/?rtc=2Co je to malý a střední podnik?
Střední podniky jsou podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců, jejich roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Malé podniky jsou podniky, které mají méně než 50 zaměstnanců, jejich roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Dále je také vymezena kategorie tzv. mikropodniků, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejich roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. U všech těchto kategorií je však nutné vzít v úvahu, zda se jedná o podniky "nezávislé" anebo jde o podniky tzv. "partnerské" nebo "propojené". Všechny tyto informace jsou podrobně uvedeny v dokumentu Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008.©   2006 Centrum Dynamik
Všechna práva vyhrazena