Aktivity centra DYNAMIK


Souhrnný program na aktuální období (pdf)

1 - Vzdělávací a poradenská činnost

2 - Tvorba a úprava vzdělávacích programů

3 - Vzdělávání lektorů

4 - Vzdělávání s komponentou IT

5 - Mezinárodní školicí programy


Vzdělávací a poradenská činnost

Klientům centra Dynamik je k dispozici kancelář, kde:
- mohou klienti získat informace o připravovaných akcích a aktivitách centra,
- probíhá projektové poradenství,
- probíhá individuální koučing,
- probíhají konzultace ohledně vypracování projektů např. pro získání dotací a grantů z veřejných zdrojů,
- probíhá poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, marketingové poradenství atd.
Kromě toho zde probíhají vzdělávací aktivity z oblastí manažerských dovedností, komunikačních a prezentačních dovedností, z oblasti přístupu k zákazníkům a obchodních dovedností.
Akce v rámci této aktivity se konají většinou na adrese centra Dynamik (na výjimky budete upozorněni při přihlášení).

Nejbližší akce:
Termín:není stanoven; Místo konání: podle požadavků klienta
Čas:na základě upřesnění s klientem
Název:WORKSHOP KREATIVITY A INOVACE - zakázkový workshop připravovaný "na míru" zákazníka, při němž vycházíme z principů emoční inteligence a pomůžeme Vám dosáhnout efektivnějšího využití znalostí a dovedností Vašich nebo Vašich zaměstnanců.
Cena (vč. DPH):je nutná kalkulace dle konkrétních požadavků
Číslo kurzu:Občerstvení je na seminářích zajištěno po dohodě s klientem a podle jeho požadavků.

Přihlášky je nutno DORUČIT nejpozději 7 pracovních dnů před termínem zvolené akce a poplatek zaplatit nejpozději 5 pracovních dnů před termínem akce. V případě neúčasti přihlášené osoby nebo jejím odhlášení v době méně než 5 pracovních dnů před akcí, bude nabídnut náhradní termín akce, případně účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny akce. Případné slevy v takovém případě nebudou poskytnuty.
Tvorba a úprava vzdělávacích programů

V rámci své činnosti průběžně pracujeme na tvorbě a úpravách stávajících výukových programů. Reagujeme tak na nové trendy ve vzdělávání a na individuální poptávku našich klientů. Takto jsme již připravili několik kurzů akreditovaných MŠMT - např. Profesionální lektor, Administrativní pracovník, Pracovník marketingu a Základy podnikání.

Dále jsme ve spolupráci se společností Kontis s.r.o. vytvořili e-learningové výukové programy Multikulturální komunikace, Profesionální trenér/lektor a Evropská unie a Česká republika.


Program "Profesionální trenér" – určený budoucím nebo začínajícím lektorům, zaměřený na:
- komunikační dovednosti,
- prezentace – její příprava a faktory, které ji ovlivňují,
- technické prostředky a jejich použití,
- image trenéra.

Program "Mezikulturální komunikace", jehož náplní je srovnání rozdílů v komunikaci v různých zemích Evropské unie
v následujících bodech:
- komunikace při společenských příležitostech,
- komunikace v obchodním jednání,
- kulturní odlišnosti v řeči těla.V rámci této služby pro Vás můžeme zpracovat vzdělávací program "na míru" (např. vypracovat komplexní vzdělávací systém, který pak budete moci v budoucnu cyklicky realizovat) nebo si nechat vytvořit speciální e-learningový program na zakázku.

Součástí této oblasti naší činnosti je také PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ, v rámci kterého pro Vás vypracujeme projektovou žádost o poskytnutí dotace na vzdělávání Vašich zaměstnanců, případně budeme provádět projektový management Vašeho projektu.

V případě zájmu o tyto služby popište stručně svůj požadavek a odešlete na adresu: info@centrumdynamik.cz.
Vzdělávání lektorů

V rámci této aktivity Vám nabízíme vzdělávání prostřednictvím programu "Profesionální trenér/lektor", o němž byla zmínka již v předchozí kapitole. Seminář, pořádaný v rámci této aktivity, probíhá formou tzv. blended learningu (smíšená výuka - kombinace prezenční a e-learningové výuky).

Nejbližší termín:
Termín:momentálně neurčen
Čas:
Název:
Cena (vč. DPH):
Číslo kurzu:

Nabídku v této oblasti tvoří dále seminář "Práce s PowerPointem", jehož obsahem jsou např.:
- základy tvorby prezentace v PPT,
- práce se snímky,
- práce s vloženými objekty,
- práce s textem,
- animovaný přechod mezi snímky,
- tvorba tabulek a grafů,
- možnosti prezentace.

Nejbližší termín:
Termín:momentálně neurčen
Čas:
Název:
Cena (vč. DPH):
Číslo kurzu:


Akce se konají na adrese centra Dynamik.Občerstvení je na seminářích zajištěno (v rozsahu odpovídajícím délce semináře).

Přihlášky je nutno DORUČIT nejpozději 7 pracovních dnů před termínem zvolené akce a registrační poplatek zaplatit nejpozději 3 pracovní dny před termínem akce. V případě neúčasti přihlášené osoby nebo jejím odhlášení v době méně než 5 pracovních dnů před akcí, bude nabídnut náhradní termín akce, případně účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny akce. Slevy v takovém případě nebudou poskytnuty.
Vzdělávání s komponentou IT

Své počítačové dovednosti a znalost komunikačních technologií můžete zdokonalit díky následujícím seminářům:

- systém MS Windows,
- práce s programy MS Word a MS Excel,
- internet a MS Internet Explorer (princip a možnosti internetu, práce s internetovými vyhledávači apod.).

V rámci našeho projektu můžete také využít e-learningového způsobu studia a objednat si licenci pro studium programů MS Word, MS Excel a MS PowerPoint.


Nejbližší termíny:


Termín:momentálně neurčen
Čas:
Název:
Cena (vč. DPH):
Číslo kurzu:


Občerstvení je na seminářích zajištěno.

Přihlášky je nutno DORUČIT nejpozději 7 pracovních dnů před termínem zvolené akce a poplatek zaplatit nejpozději 3 pracovní dny před termínem akce. V případě neúčasti přihlášené osoby nebo jejím odhlášení v době méně než 5 pracovních dnů před akcí, bude nabídnut náhradní termín akce, případně účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny akce. Slevy v takovém případě nebudou poskytnuty.
Mezinárodní školicí programy

Máte zájem se zúčastnit mezinárodních školicích programů? Některé z nich budou probíhat v zahraničí a některé
v České republice za účasti zahraničního lektora.
Jedním z předpokládaných témat takovýchto programů bude seminář Zahraniční inspirace. Jeho obsahem budou zejména:
- setkání se zahraničními podnikatelskými subjekty a výměna zkušeností,
- informace o podnikatelském prostředí v navštívené zemi.

Dalším navrhovaným tématem je Dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců malých a středních firem jako podpory konkurenceschopnosti - s následujícím obsahem:
- přínosy dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců,
- plánovitý přístup ke vzdělávání zaměstnanců,
- formy školicích programů,
- vyhodnocování efektivnosti vzdělávání,
- srovnání přístupu ke vzdělávání zaměstnanců v České republice a v navštívené zemi.Nejbližší termín:
Termín:momentálně neurčen
Čas:
Název:
Cena (bez DHP):
Číslo kurzu:


©   2006 Centrum Dynamik
Všechna práva vyhrazena